Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-04-2022 21:38   Güncelleme : 08-04-2022 21:38

ETKİ-YAP PROJESİ İLİMİZDE MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

ETKİ-YAP PROJESİ İLİMİZDE MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

ETKİ-YAP PROJESİ İLİMİZDE MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

​Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Etçi ve Kombine ırkların Suni Tohumlama ile Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu suni tohumlama projesi, ilimizin de içinde bulunduğu suni tohumlama uygulamaları yönünden dezavantajlı 42 ilde 2021 yılında başladı. Üç yıl sürecek projenin amacı sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılmasını sağlamaktır. Ayrıca başta brucella hastalığı olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının dolayısı ile halk sağlığının korunması yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve e-ıslah uygulamalarından yararlanma oranlarında artış hedeflenmektedir.

Bakanlığımızca uygulanan bu proje 2022 yılında ilk etapta 4 pilot İl seçilerek uygulamaya başlamış olup İlimiz proje 2021 yılında dahil olmuştur. Suni tohumlama uygulaması için İlimizde ilk etapta Özel Veteriner Kliniği olmayan Murgul İlçemizin tamamında, ulaşımı zor olan Borçka İlçemizin Macahel (Camili) Bölgesinde ve Merkez İlçemizde suni tohumlama sayısının az olduğu 9 köyünde 3 ekip ile uygulamaya başlanmıştır.

Projenin amacı; Yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, köylerden şehirlere olan iç göçün önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımların yanı sıra doğal aşım ile bulaşmanın sık görüldüğü Brucellosis, Tuberculosis, Trichomoniasis, Leptospriosis vb. bulaşıcı hastalıkların önüne geçilerek sürü sağlığının korunması ve yanı sıra kayıtlı yetiştiricilik ve ıslah çalışmalarından yararlanma oranlarında artış hedeflenmektedir.