Ekonomi
Giriş Tarihi : 04-06-2021 13:57   Güncelleme : 04-06-2021 13:57

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

​Amaç Bu Karar, kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

​Amaç

Bu Karar, kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu Karar 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı 5 inci maddede sayılı projelere hibe ödemesine ilişkin hususları kapsar.

Desteklenecek proje konuları

Bu karar kapsamında aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir.

a) Hayvansal üretime yönelik projeler.

b) Bitkisel üretime yönelik projeler.

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler.

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.

d) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Proje hibe tutarı

Uygulanacak projelere 100 bin TL’ ye kadar hibe ödemesi yapılır.

Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

(1)Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olmayan kişiler, bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamaz.

(2) Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez yararlanabilir.

(3) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanan kişiler, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamaz.

Uygulama Rehberinin yayınlanması ile başvuru tarihi belirlenecektir.